O materiálu | Obecná metodika
logo small

Filtrujeme, třídíme a řadíme data

Data evidujete a kontrolujete, což je skvělé. Pokud je jich ovšem příliš mnoho, může být těžké se v nich vyznat. Proto si v kapitole Filtrujeme, třídíme a řadíme data vyzkoušíte způsoby, jak na to vyzrát. Vyzkoušíte si výběr (filtrování) dat na základě daného klíče. Data dokážete roztřídit do skupin podle společných znaků. Budete dokonce i vícenásobně řadit. To vše zvládnete i díky správnému používání názvů (adres) buněk tabulky, jejíž data budete používat. Při hodnocení budete mít k dispozici robota Datíka, ale v případě potřeby naleznete v okolí jistě i někoho dalšího, na koho se budete moci obrátit. Utřiďte si myšlenky a směle do toho!