O materiálu | Obecná metodika
logo v článku

Řazení čísel

Filtrujeme, třídíme a řadíme data

Nech si vygenerovat tabulku, která bude mít počet sloupců shodný s počtem řádků. Barevně vyznačená čísla z ní seřaď pomoci výběru názvů buněk. Řazení uvažuj od největšího k nejmenšímu.

Zvolte velikost tabulky: