O materiálu | Obecná metodika
logo v článku

Bludiště

Řešíme problémy s daty

Vygeneruj si nové bludiště. Do výběrových seznamů zadávejte vždy postupně souřadnice místa, ve kterém má proběhnout změna směru na cestě při průchodu bludištěm a uveďte také souřadnici startu.

Když si budete výsledkem jistí, ověřte svůj výsledek příslušným tlačítkem.