O materiálu | Obecná metodika
logo v článku

Bludiště

Řešíme problémy s daty

Vygeneruj si nové bludiště. Do výběrových seznamů zadávej vždy u jednotlivých kroků postupně písmeno a číslo místa (čili adresu buňky, která funguje jako křižovatka), v němž má proběhnout změna směru na cestě při průchodu bludiště. Nultý krok v podobě počáteční pozice je pevně dán, vyznačen písmenem S a modře podbarven. Cíl je vyznačen písmenem C a podbarven azurově.

Až si budeš jist, ověř vymyšlenou cestu tlačítkem pod seznamem kroků.