O materiálu | Obecná metodika
logo v článku

Vigenèrova šifra

Řešíme problémy s daty

Data, která máš, je často dobré chránit tak, aby se k nim nedostal někdo nepovolaný. Lidé kvůli tomu vymýšlí různé šifry. Při práci s počítači, mobily apod. můžeš využít rozličné programy, které šifrování umí. Nevidíš ovšem, co se při tom uvnitř děje. S mnohem starší šifrou se můžeš názorně seznámit nyní.

Vigenèrova šifra využívá šifrovací tabulku, která je dole. Ve sloupcích jsou písmena z textu zprávy, kterou chceme šifrovat. V řádcích jsou písmena z klíče, který slouží podobně jako heslo, jímž šifrujeme. Uvnitř šifrovací tabulky jsou pak písmena, která vznikla šifrováním.

Šifruješ písmenko po písmenku. První písmeno textu šifruješ s pomocí prvního písmena klíče, druhé pomocí druhého, třetí pomocí třetího atd. Pokud je klíč kratší než text, napíšeš ho vícekrát za sebou. (Klikni pro nápovědu.)

Text zprávy:

Klíč:

Šifrovaný text zprávy:

Pokud jsou data dobře zašifrovaná, má k nim přístup jenom ten, kdo zná klíč (heslo). U Vigenèrovy šifry se k dešifrování používá opět šifrovací tabulka která je dole. Ve sloupcích jsou písmena z textu dešifrované původní zprávy. V řádcích jsou písmena z klíče, který slouží podobně jako heslo, jímž šifrujeme. Uvnitř šifrovací tabulky jsou pak písmena, která vznikla šifrováním.

Dešifruješ znovu písmenko po písmenku. První písmeno šifrovaného textu dešifruješ s pomocí prvního písmena klíče, druhé pomocí druhého, třetí pomocí třetího atd. Pokud je klíč kratší než text, napíšeš ho vícekrát za sebou. (Klikni pro nápovědu)

Šifrovaný text zprávy:

Klíč:

Dešifrovaný text zprávy: