O materiálu | Obecná metodika
logo v článku

Odhad prodejů

Porovnáváme a prezentujeme data

  1. Nejprve si výběrem hodnoty ze seznamu zvol obtížnost (číselné hodnoty v seznamu představují počet výsečí grafu) a potvrď výběr tlačítkem.

Počet značek mobilů:
  1. V legendě následujícího výsečového grafu odhadni správně procentuální zastoupení značek podle velikosti výsečí.


Smyšlený procentuální podíl tržeb prodejců mobilních a jiných digitálních zařízení


Legenda grafu