O materiálu | Obecná metodika
logo v článku

Poruchy robotů

Kontrolujeme data

Záznamy poruch robotů jsou údaje, které se v Datíkově světě nesmí zveřejňovat všem. Pro vědecké účely jsou pak používané anonymizované údaje (Tabulka 1 - vlevo).
Z jiné tabulky (Tabulka 2 - vpravo) získané z evidence robotů můžeme získat název robota odpovídající konkrétní závadě.

Posunutím zvol obtížnost:

nízká

střední

vysoká

  body: