O materiálu | Obecná metodika
logo v článku

Doplňování vět

Víme, co jsou data

Určitě si pamatuješ, jak se slova ve větách nahrazovala obrázky a pak se věty musely správně přečíst. Dnes si vyzkoušíme něco podobného. Doplň do každé věty jeden obrázek, kterým nahradíš chybějící slovo. Vybírej pečlivě, protože po umístění už nepůjde s obrázkem pohnout. (Klikni pro nápovědu)

Určitě si pamatuješ, jak se slova ve větách nahrazovala obrázky a pak se věty musely správně přečíst. Dnes si vyzkoušíme něco podobného. Doplň do každé věty tolik obrázků, kolik je zvýrazněno chybějících slov. Datík je docela zvědavý, jestli to zvládneš na první pokus. Co myslíš, dáš to? (Klikni pro nápovědu)

Určitě si pamatuješ, jak se slova ve větách nahrazovala obrázky a pak se věty musely správně přečíst. Dnes si vyzkoušíme něco podobného. Doplň do každé věty tolik obrázků, kolik je zvýrazněno chybějících slov. Neboj se, tentokrát můžeš obrázky přesouvat tam i zpět. Datík si ovšem počká, až to budeš mít celé dobře.